Inschrijfformulier Bor Awards 2017!
De Bor Award is er om het leven van inspirerende EB-patiënten een beetje mooier of leuker te maken. Volg de stappen om je in te schrijven voor de Bor Award. Wil je iemand anders opgeven, dan kan dat natuurlijk ook! Heb je vragen? Mail naar: info@eborfoundation.com
Start!
 
Mijn naam: *

 
Mijn e-mailadres: *

 
Woonplaats: *

 
Ik wil graag de volgende persoon opgeven voor de Bor Award 2017: *

Het is ook mogelijk hier je eigen naam in te vullen.
 
Heeft de deelnemer een vorm van Epidermolysis Bullosa? *

(ja of nee, toelichting mogelijk)?
 
Vertel ons waarom deze deelnemer de Bor Award zou moeten winnen. *

Bijvoorbeeld: hoe heeft de deelnemer zijn omgeving kunnen inspireren? Wat zou hij of zij graag, ondanks de ziekte EB, willen bereiken en hoe kan de Bor Award daar bij helpen? Waarom verdient de deelnemer een plekje in de schijnwerpers?
 
Wat zou de deelnemer concreet willen realiseren met financiële steun van de EBor Foundation?

Bijvoorbeeld het participeren in een studiereis, het aanschaffen van een blinde geleidehond, aanpassingen in huis, vervoer of logistiek, zwemmen met dolfijnen, een evenement of concert bijwonen. Alles om de kwaliteit van leven van deze personen te verbeteren, kan worden genoemd.
 
Indien je iemand anders opgeeft voor de Bor Award, hoe kunnen wij deze persoon bereiken?

 
Is de deelnemer in staat, als hij of zij wint, de EBor Foundation zes maanden na de uitreiking een kort inhoudelijk verslag te sturen over het resultaat van de award en de steun van EBor Foundation? *

We vragen de winnaar na de uitreiking contact te houden zodat we zo goed mogelijk zijn of haar wensen kunnen vervullen. Daar tegenover vragen we een kort verslag over de ervaringen na het winnen van de award.
     
 
Heb je het deelnamereglement doorgelezen en ga je akkoord?

Deelnamereglement De Bor Award wordt georganiseerd en beheerd door het bestuur van de EBor foundation De uitreiking van de Bor Award vindt jaarlijks plaats, tenzij het bestuur anders besluit. Om voor de Bor Award in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de voorwaarden van dit deelnamereglement. --- De Bor Award wordt uitgereikt aan natuurlijke personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in een van de vier onderstaande categorieën en voldoen aan de selectiecriteria: (1) Epidermolysis Bullosa patiënt, (2) Ondernemerschap, (3) Maatschappij, (4) Uniek (divers). ---- De onafhankelijke jury maakt uit de aangemelde inzendingen aan de hand van de selectiecriteria een voorselectie en bepaalt welke deelnemers worden genomineerd voor deBor Award. Over de uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. ---- Deelname is mogelijk op voordracht of via een eigen aanmelding binnen Nederland. Bestuursleden van de EBor Foundation en eventuele familie leden van bestuursleden zijn uitgesloten van deelname. ---- Deelname geschiedt door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Onvolledig of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijvingstermijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Deelnemen kan alleen met de uitdrukkelijke instemming van de kandidaat. ---- Met de aanmelding geven de aanmelder en-of de kandidaat toestemming om zijn naam, foto's en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publiceren. Van kandidaat wordt geacht deze te delen op social media in de huisstijl van de EBor Foundation. Op de ingezonden stukken is een privacybeleid van toepassing. De bestuursleden en de juryleden behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de ingezonden stukken. Inzenders hebben geen recht op teruggave van de door hen ingezonden stukken. Ten behoeve van de publiciteit zijn de bestuursleden en de jury vrij een korte typering te geven van de genomineerden en hun activiteit. Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan de EBor Foundation doorgegeven zullen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd. ---- De EBor Foundation en jury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen. Het bedrag behorende bij de Award zal in sommige gevallen niet ineens aan de winnaar worden uitgekeerd, maar zal als budget aan de winnaar ter beschikking staan.  Een maatschappelijk doel of maatschappelijke motivatie is voor ons belangrijk. Het is de winnaar niet toegestaan om het budget voor andere doelen aan te wenden, behoudens indien de EBor Foundation en de jury daarmee instemmen. Naast het geldbedrag biedt de EBor Foundation publiciteitsmomenten aan in overleg met de winnaar van elke categorie. De publiciteitsmomenten kunnen onder andere bestaan uit geschreven interviews, vermeldingen op websites van de initiatiefnemers en korte presentaties bij evenementen van de initiatiefnemers. De EBor Foundation behoudt zich het recht voor om het deelnamereglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.
     
Bedankt voor het invullen van deze typeform
Maak nu je eigen typeform — het is gratis, makkelijk en mooi
Maak een <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform